UKÄ har studerat hur lång tid det tar för jurister, lärare, läkare, tandläkare och sjuksköterskor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Av dem som genomgått kompletterande utbildningar för dessa yrken mellan 2007 och 2014 hade mer än två tredjedelar, 66 procent, etablerat sig på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter att de hade gått sista terminen. Tre år efter avslutad utbildning var andelen etablerade 79 procent.

Andelen som etablerade sig på arbetsmarknaden efter den kompletterande utbildningen ökade alltså relativt kraftigt över tid. Samma förändringar ses inte hos dem som examinerats från motsvarande grundutbildningar i Sverige. Där är andelen som etablerar sig på arbetsmarknaden kort tid efter utbildningen relativt hög, 85 procent. Sedan stiger inte siffran så mycket mer över tid.

Resultaten visar alltså att det ofta tar längre tid för dem som gått en kompletterande utbildning att få ett jobb jämfört med för dem som gått hela utbildningen i Sverige. Enligt UKÄ kan det bero på att de inte har lika utvecklade kontaktnät.

Under den period som undersöktes genomgick nära 3 000 personer den kompletterande utbildningen för de yrkesgrupper som studerats.

Av dessa var 295 sjuksköterskor, varav 66 procent hade etablerat sig på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter sista terminen, det vill säga samma som genomsnittet.

Andelen läkare och lärare som hade etablerat sig på kort tid var något högre medan jurister och framför allt tandläkare inte lika lätt fick fotfäste på arbetsmarknaden.

Efter 3-3,5 år hade 79 procent av sjuksköterskorna fast jobb, vilket är en lägre andel än för läkarna där hela 96 procent hade etablerat sig på arbetsmarknaden efter så lång tid.