Egentligen tycker han att det borde finnas en ungdomsmottagning för äldre. I takt med att åren går förändras kroppen, hormonerna svajar och nära relationer avslutas och påbörjas. Det påverkar naturligtvis sexualiteten. Sjuksköterskan och sexologen Per Andreas Persson menar dock att vården är alldeles för tyst. 

– Vården är generellt sett jättedålig på att prata med äldre om deras sexuella hälsa. Kanske tycker man att det är genant och att man borde veta mer om ämnet. Men hur ska du kunna ta upp frågan om du inte har kunskap? Grundutbildningen har inte ändrats på många år när det handlar om sexuell hälsa och de äldres situation tas inte upp, säger han. 

per andreas persson privat
Per Andreas Persson

Från läkemedel till normer

Till hösten startar Per Andreas Persson och hans kolleger vid Närhälsan i Göteborg en särskild processutbildning i ämnet som riktar sig till vård- och omsorgspersonal i Västra Götalandsregionen. Under två dagar kommer deltagarna att få lära sig bland annat hur man kan prata om sexualitet med vårdtagare och anhöriga, hbtq-frågor och sexualitet vid sjukdomar och medicinering. Efter den första dagen väljer arbetsgruppen ett område som de ska utveckla, till exempel hur boendets välkomstbroschyr ska bli normmedveten, och får sedan redovisa det vid nästa utbildningstillfälle. 

Att äldre gärna vill ta upp frågor kring sin sexualitet med vården bekräftas i sjuksköterskan Nils Beckmans forskning. I hans studie om 70-plussares syn på sex var öppenheten stor. Den visar också att den sexuella aktiviteten har ökat. Bland de 70-åriga kvinnorna har andelen sexuellt aktiva ökat från 12 till 34 procent sedan 1970-talet. Bland männen har den siffran stigit från 47 till 66 procent. 

Barnmorska i äldrevården

I Vårdfokus nya nummer tar vi upp ämnet sexuell hälsa och äldre. Där kan du läsa mer om Nils Beckmans forskning och om vanliga läkemedel som kan påverkar sexualiteten hos äldre. Du får också möta Jenny Grälls som berättar om sitt pionjärarbete som barnmorska på ett äldreboende och sjuksköterskan Pernilla Bengtsson som menar att tystnaden kring äldres sexualitet handlar om åldersdiskriminering.