Liksom många andra förtroendevalde är det inte ovanligt att Mats Runsten får anonyma mejl där han uppmanas att avgå eller där hans utseende, intelligens eller något annat kommenteras. I morse upptäckte han ett mejl som också hade en avsändaradress liknande Vårdförbundets egen.

– Det som är unikt i det här fallet är att någon har skapat en falsk Vårdförbundsadress, vilket gör det möjligt för den här anonyma personen att sprida osanningar och lögner till medlemmar, förtroendevalda politiker, tjänstemän, medier och andra. Det kan allvarligt skada förbundet, eftersom det ser ut att komma ifrån oss, säger Mats Runsten som är påtagligt upprörd.

Eftersom Vårdförbundet med sina regionala avdelningar är en och samma organisation och har samma varumärke anser han att frågan bör hanteras på nationell nivå.

– Min uppmaning till förbundsledningen är att det här måste polisanmälas. Det är så pass allvarligt att det kan skada förbundet för lång tid framöver.

Den som skickat mejlet, och som undertecknat det med Joe Hill, skriver att hen vill att Mats Runsten avsäger sig sitt ordförandeskap.

Även på facebook finns en person som kallar sig Joe Hill och som säger sig ha arbetet som sjuksköterska i Region Skåne sedan 2007.

På Vårdförbundets nationella facebooksida skrev pseudonymen Joe Hill så sent som i går ett inlägg om vilka "odemokratiska medel" som används av Vårdförbundet Skåne och att avdelningen "brinner".

– Vi tror oss veta vem det är, och har kollat att Joe Hill på facebook använder sig av samma mejladress som den Joe Hill som mejlade mig i morse, säger Mats Runsten.