Antimikrobiell resistens, AMR, är det fjärde hälsorelaterade ämnet som diskuterats i FN:s generalförsamling.

I samband med mötet i går antogs en politisk deklaration som bland annat innebär att alla FN:s medlemsländer på högsta nivå ställer sig bakom den globala handlingsplan mot AMR som förra året antogs av bland andra Världshälsoorganisationen, WHO.

Under 2018 och 2019 ska FN:s generalsekreterare rapportera till generalförsamlingen hur arbetet med att implementera resolutionen i de olika länderna har gått.

– Mötet är på flera sätt en framgång. Vi har fått upp frågan om antibiotikaresistens på högsta möjliga politiska nivå vilket Sverige har jobbat hårt för. Vi har också fått en bra resolution. Inte minst återrapporteringskravet innebär att det sätts tryck på det fortsatta arbetet säger folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.