Förslaget är en del av Moderaternas budgetförslag och presenterades av partiledaren Anna Kinberg Batra i en intervju med Sveriges Radio i dag.

– Det är brist på lärare och sjuksköterskor och då behöver vi göra mer för att fler ska välja de här yrkena och för att det ska löna sig att utbilda sig till dem. Sverige skulle behöva examensbonus för lärare och sjuksköterskor så fort som möjligt, säger Anna Kinberg Batra.

Den som läser en längre utbildning, till exempel till gymnasielärare eller specialistsjuksköterska, ska enligt förslaget få en högre bonus på ytterligare 10 000 kronor per termin. Studenten ska kunna ta ut bonusen antingen skattefritt vid utbildningens slut eller som avskrivna studielån.

I en kommentar till förslaget säger Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson att det viktiga är att att fler väljer att stanna i yrket och då krävs bra yrkesintroduktion, goda arbetsvillkor och möjlighet till karriärutveckling.

– Vi har inte brist på personer som utbildar sig till sjuksköterska. Däremot stannar inte sjuksköterskor i verksamheterna när de är färdigutbildade. Att slutföra utbildningen inom avsedd tid är inte heller ett problem, säger Ann Johansson till tidningen Dagens Arena.

På frågan om det inte finns något positivt med Moderaternas förslag svarar Ann Johansson "Nej, men vi är glada att de tänker på oss".