Samtliga landsting uppger att bemanningssituationen inför sommaren är ansträngd och hälften anser alltså att det är värre än förra året, enligt en kartläggning som gjorts av arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting.

För att lösa situationen försöker man på många håll att renodla sjuksköterskornas arbetsuppgifter så långt det är möjligt och anställa fler andra yrkeskategorier som undersköterskor, socionomer, farmaceuter, fysioterapeuter, medicinska sekreterare och vårdbiträden.

SKL poängterar att bristen på sjuksköterskor är stor året runt och att utvecklingen i landstingen och regionerna därför går mot att anställa allt fler undersköterskor, inte bara sommartid.

Anställer andra yrkeskategorier

Andra åtgärder som landstingsvården tar till för att klara sommarbemanningen handlar om extra ersättning för flytt av semester, stärkt samarbete med primärvård och kommuner, särskilda planeringsgrupper och större flexibilitet för snabb omfördelning av vårdplatser.

Operationsassistenter utbildas för att assistera operationssjuksköterskor. Majoriteten av landstingen har även infört tre semesterperioder och skjuter upp planerad verksamhet.

Drygt hälften av landstingen satsar också på extra yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor för att stärka deras kompetens inför sommarperioden och ge dem en trygg start i yrkeslivet.