I dag släpper Barncancerfonden sin årliga rapport som den här gången handlar om den nya generationens cancerbehandlingar. Problemet, enligt rapporten, är att många av de barn som skulle ha nytta av de nya läkemedlen aldrig får en chans att pröva dem.

Med hjälp av cytostatika, strålbehandling och kirurgi överlever i dag drygt 80 procent av alla barn med cancer. För att nå Barncancerfondens mål att inga barn ska dö krävs nya läkemedel och behandlingar.

I snabb takt utvecklas olika typer av immunterapier och andra biologiska och målinriktade läkemedel, men de kommer sällan barnen till del.

– Historiskt sett har det ansetts oetiskt att testa mediciner på barn. Det har lett till att barnläkare får pröva sig fram med vuxenmedicin när de traditionella behandlingsmetoderna inte har verkat. Ibland har det fungerat. Ibland inte. Ibland leder många försök till kunskap som går att använda, skriver Barncancerfondens forskningschef Kerstin Sollerbrant i årsrapportens inledning.

Hon anser att det tar alldeles för lång tid samtidigt som resultaten inte blir vetenskapligt säkerställda.

– Det krävs engagemang från samhälle och läkemedelsbolag, och en vård som ger läkare och sjuksköterskor tid och möjlighet att forska, skriver Kerstin Sollerbrant i rapporten.