Den ordinarie personalen tog 150 extrapass förra sommaren för att lösa vakanserna och personalbristen på förlossningen och bb i Växjö. Den här sommaren har ledningen redan meddelat att situationen kommer att bli ännu tuffare och att personalen måste arbeta extra schemalagda pass under de veckor de är i tjänst under sommaren.

Men nu har barnmorskorna tröttnat. I ett öppet brev till arbetsledningen och regionledningen kräver de flera åtgärder, skriver Smålandsposten.

De vill ha högre ersättning för att ta extrapass. Och för att komma till rätta med barnmorskebristen på sikt vill de ha höjd grundlön med 5 000 kronor i månaden senast den 1 juni i år.

I det öppna brevet skriver barnmorskorna att de inte längre ser någon vinst med bonusar och kortsiktiga lösningar för att komma till rätta med bristen på barnmorskor och göra yrket attraktivt igen.

Enligt Smålandsposten kommer inte lönekravet som någon överraskning för kvinnoklinikens chef, Annika Hull Laine. Hon är mycket bekymrad över sommarsituationen, men hänvisar till regionpolitikerna när det gäller frågan om lönekraven.