Förmågan att uppfatta färger och kontraster finns bevarad hos människor med demens – därför blir vårdmiljön så viktig. Rätt utformad kan den fungera som ett stöd för minnet och öka förmågan att orientera sig trots sjukdomen. Det handlar till exempel om att framhäva dörrar, ingångar och ljusknappar tydligt.

Under många år har Helle Wijks forskning på det här området varit vägledande i planeringen av vård- och omsorgsboenden för äldre och personer med demenssjukdom runt om i landet. Nyligen fick hon ta emot ett pris för sin forskning ur Drottning Silvias hand i samband med Silviahemmets inspirationsdag i Stockholm.

– Priset är ett värdefullt erkännande för forskningen om vårdmiljöns betydelse för patienters och boendes hälsa, funktion och välbefinnande, liksom för personalens arbetsmiljö, säger Helle Wijk, som är docent i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin och leder en grupp inom vårdmiljöforskning vid Göteborgs universitet.