Under det första kvartalet 2017 tog kvinnor under 21 år ut 78 281 förpackningar med hormonella preventivmedel. Det är en ökning med 20 procent jämfört med första kvartalet 2016, visar siffror från E-hälsomyndigheten, som TT tagit del av.

Hormonella preventivmedel har varit subventionerade eller gratis i flera landsting och regioner tidigare, men från den 1 januari 2017 genomförde regeringen en ändring av lagen om läkemedelsförmåner som gjorde att de blev gratis för kvinnor upp till 21 år i hela landet.

Allra störst var ökningen i Norrbotten. Detta trots att alla kvinnor upp till 26 år redan har gratis preventivmedel där sedan flera år tillbaka. Som Vårdfokus tidigare berättat har gratis p-medel och fortbildning för barnmorskorna halverat antalet aborter i Norrbotten.