Initiativet kommer från forskare och allmänhet i USA som vill visa vikten av att vetenskap och forskningsbaserad kunskap används i samhället. De vill höja sina röster i en tid då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och vetenskapligt förhållningssätt. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

Idén spred sig snabbt via sociala medier och nu har fler än 37 länder anslutit sig till manifestationen. I Sverige samordnas manifestationen av organisationen Vetenskap och Allmänhet och stöds av bland andra Vetenskapsrådet. Marschen kommer under lördagen den 22 april att genomföras i Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå och Uppsala.

En som kommer att delta i marschen är Julia Uddén som är forskare inom psykolingvistik vid Stockholms universitet. För tidningen Curie betonar hon bland annat vikten av att universiteten har en oberoende ställning.

– Universiteten ska tillhöra folket och representera en kunskapsprocess som omfattar alla medborgare. Partipolitiska och privata intressen ska minimeras och universiteten ska inte heller drivas som företag, det är en viktig princip, säger Julia Uddén i Curie.