En skolsköterska i Stockholm anmäls nu till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, enligt patientsäkerhetslagen.

En elev har berättat att skolsköterskan under ett hälsosamtal ställde ingående frågor om elevens problem utifrån journalen från en tidigare skola. Eleven upplevde samtalet som jobbigt. En tid bokades in för uppföljning.

Efter hälsosamtalet blev eleven kontaktad på Facebook av skolsköterskan som erbjöd samtal och behandling. Under nästa möte ska skolsköterskan ha behandlat eleven genom healing.

Skolsköterskans agerande strider mot elevhälsans riktlinjer påtalar skolan som därför gjort en anmälan enligt patientsäkerhetslagen till Ivo.