Om man vid hjärtinfarkt tidigt använder potenta blodproppshämmande tabletter så är vanlig heparin lika bra som det nyare och dyrare bivalirudin. Båda behandlingarna resulterade i låg risk för död, ny hjärtinfarkt och blödning.

Resultaten presenterades vid den europeiska hjärtkongressen ESC igår av professor David Erlinge vid Lunds universitet, som lett studien. 

– Den behandlingsstrategi vi utvecklat kommer att införas som klinisk rutin och kommer att vara av stort värde för alla som drabbas av hjärtinfarkt, samtidigt som den sparar mycket pengar åt sjukvården, säger David Erlinge, som också är överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Studien där över 6 000 patienterna ingår är ett samarbete mellan 25 hjärtkliniker i landet. Två svenska kvalitetsregister har använts för uppföljning av patienterna.
Studien är publicerad i tidskriften New Journal of Medicine.