Hälso- och sjukvård för barn och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, medicinsk vård, operationsvård, vård av äldre och barnmorskeutbildning. Det är de sju inriktningar där sjuksköterskor kan få sin specialistutbildning betald, har Västra Götalandsregionens personalutskott beslutat.

Det handlar om sammanlagt 95 miljoner kronor för kompetensutveckling ur 2018 års budget, varav 75 miljoner går till specialistutbildningarna och 20 miljoner till förstärkt yrkesintroduktion för nyexaminerade sjuksköterskor.

– Dessa satsningar är en mycket viktig del i att bland annat utveckla kvalitet och kontinuitet inom hälso- och sjukvården. Vår ambition är att komma tillrätta med och konstruktivt bryta den brist vi har inom en del specialiteter, säger Gunilla Levén (M), personalutskottets ordförande, i ett pressmeddelande från regionen.