Sverige kommer på andra plats i världen efter Finland när det gäller hur vanligt typ 1-diabetes är bland barn. Det har tidigare rapporterats att incidensen minskat på senare år, men nu visar en ny analys av det nationella kvalitetsregistret för barn- och ungdomsdiabetes att antalet nyinsjuknade fortsätter att öka.

Sen diagnos

Det är Johnny Ludvigsson, senior professor vid Linköpings universitet, som har analyserat siffrorna och skriver om det i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care.

Analysen visar att incidensen möjligtvis har minskat något bland de allra yngsta, men fortsätter att öka bland barn i åldrarna 10-14 år och även bland dem som är 15-17 år. Och många får diagnosen oroväckande sent, enligt Johnny Ludvigsson.

Fler har ketoacidos

Kvalitetsregistret innehåller nämligen uppgifter om förekomsten av ketoacidos, som beror på insulinbrist och kan leda till medvetslöshet och vara livshotande. Andelen barn som rapporterats ha ketoacidos vid diagnosen har ökat markant de senaste åren. Dessutom har det genomsnittliga HbA1c-värdet hos barnen vid diagnosen stigit.

– Detta är mycket allvarligt och det är tydligt att det krävs mycket mer information till både allmänhet och sjukvårdspersonal, säger Johnny Ludvigsson i ett uttalande på universitetets hemsida.