Det är bra att regeringen har gjort utredningar och satt upp mål om att minska ojämlikheten när det gäller hälsa, men nu krävs konkreta politiska beslut om något ska hända, anser debattörerna.

Sju fackliga ordföranden inom vården, däribland Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal, ger sina förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter.

  • De vill stärka primärvården och skriver att alla individer ska ha en fast vårdkontakt och att den personliga kontinuiteten måste stärkas.
  • Bättre samverkan mellan olika huvudmän, till exempel mellan elevhälsovård och primärvård.
  • Avskaffa stämpelklockan och låt proffsen avgöra hur lång tid olika insatser behöver ta.
  • Skala bort betungande och onödig administration. Styrningen ska inte vara kontrollerande utan utgå från tillit till proffsen.
  • Öka chefstätheten. Cheferna behöver bli fler och få rätt förutsättningar att leda verksamheten effektivt. Högst 25 medarbetare per chef.

Läs hela debattartikeln här.