Sjuksköterskan arbetar på en mottagning där barn med sänkt immunförsvar tas om hand. Hon hade host- och förkylningsbesvär i flera veckor och i slutet av november togs ett prov som visade att hon hade antikroppar mot kikhosta och därför sannolikt hade haft sjukdomen. Däremot fanns inga bakterier kvar så hon var inte längre smittsam.

– Det innebär att de barn som ännu inte har utvecklat luftvägssymtom sannolikt inte har blivit smittade men som en försiktighetsåtgärd gör vi en smittspårning, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

Alla familjer vars barn har vårdats av sjuksköterskan och som kan ha utsatts för smitta har kontaktats. Det handlar om 146 barn varav sju är under ett halvår gamla. Inget barn har haft symtom på kikhosta, men de minsta barnen har fått antibiotika i förebyggande syfte.

Personalen på barnmottagningen genomgår provtagning och barnakutmottagningarna i Lund och Malmö har uppmanats att vara extra vaksamma på kikhosta.

Händelsen utreds inför en eventuell anmälan enligt lex Maria.

– Vår utredning får visa om vi behöver förändra rutiner eller vidta åtgärder för att minska risken för att sådant här ska kunna hända, säger chefläkare Marie Ekberg.