Tack vare den goda vaccinationstäckningen bland barnen i Sverige sprids inte längre mässling och röda hund i landet. Sjukdomarna finns dock kvar i många andra länder, även inom Europa.

De få fall som fortfarande rapporteras i Sverige beror på att personer smittats utomlands. Ibland orsakar dessa fall också mindre utbrott inom landet. En majoritet av dem som insjuknat under de senaste tio åren har varit vuxna personer.

Lättillgängligt och kostnadsfritt

I syfte att helt utrota sjukdomarna rekommenderar nu den skandinaviska verifikationskommittén, där experter från Sverige, Norge och Danmark ingår, att vaccinationer mot mässling och röda hund ska erbjudas till alla medborgare, oavsett ålder, som inte haft sjukdomarna och som inte tidigare vaccinerat sig.

Enligt kommittén bör vaccinationerna vara lättillgängliga och kostnadsfria för den enskilde. Erbjudandet om vaccination föreslås gälla till dess att sjukdomarna har eliminerats från Europa.

Grupper i riskzonen

I ett uttalande från Folkhälsomyndigheten förklarar chefen för enheten för vaccinationsprogram, Ann Lindstrand, att myndigheten helt ställer sig bakom rekommendationen, men att det är upp till varje landsting att besluta om kostnaderna för vaccinationerna.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det flera grupper som av olika skäl saknar immunitet mot mässlingen och röda hund och som därmed riskerar att insjukna:

  • Personer födda i Sverige på 1960- och 1970-talen som inte insjuknade som barn och inte heller vaccinerades när vaccin mot mässling och röda hund introducerades i barnvaccinationsprogrammet.
  • Personer som invandrat till Sverige och varken har haft sjukdomen eller blivit vaccinerade.
  • Personer som av olika skäl har avstått från vaccination.