Det visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Att det planat ut har man sett förut, men nu ser vi tydligt att både medel-bmi och frekvensen av barn med övervikt och fetma går ner, säger Maria Bygdell, forskare och doktorand inom invärtesmedicin och klinisk nutrition i ett pressmeddelande.

Forskningen bygger på data från den populationsbaserade studien Bmi-epidemiology study, Best, i Göteborg, med detaljerade uppgifter från skolhälsovården om längd och vikt på barn födda från 1946 och framåt.

Forskarna valde denna gång att studera pojkar. Tanken är att sedan göra motsvarande studie på flickor.

Totalt ingick tretton årskullar, födda i femårsintervaller under perioden 1946-2006. Varje studerad kull omfattade 425 pojkar. När forskarna noterade trendbrottet valde man att utvidga underlaget i flera av de yngre årgångarna till cirka 6 500 pojkar per kull.

Det utvidgade underlaget bekräftade bilden. Efter toppnoteringen hos pojkar födda 1991, där 22,6 procent hade övervikt eller fetma vid 8 års ålder, sjönk bmi-talen successivt. I gruppen pojkar födda 2006 hade 19,4 procent övervikt eller fetma det år de fyllde 8 år.

Maria Bygdell (Fri)
– Sänkningen syns tydligt och det är glädjande. Det är faktiskt en trend som har brutits., säger forskaren Maria Bygdell.

– Sänkningen syns tydligt och det är glädjande. Det är faktiskt en trend som har brutits. Men det är fortfarande väldigt höga nivåer, säger Maria Bygdell.

Det går inte att säga någonting om orsakerna till trendbrottet, utifrån de faktorer som nu studerats.

– Det kan handla om ökat medvetande om riskerna med övervikt och fetma även hos barn, men det är bara spekulationer. Och man måste ändå fortsätta att jobba för att minska andelen med övervikt och fetma, säger Maria Bygdell.