Företaget, som sedan tidigare erbjuder tjänster inom personlig assistans och driver HVB-hem för ungdomar, planerar att öppna en ny barnmorskeledd förlossningsklinik i Stockholm i maj i år. Namnet på den nya kliniken är "Välkommen liten" och är tänkt att ingå i Stockholms läns landsting vårdval.

Men enligt Dagens Nyheter har hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu föreslagit att Plusfamiljens ansökan ska avslås. Bland annat med hänvisning till att den nya kliniken inte kan erbjuda intensivvård tillräckligt snabbt om en allvarlig komplikation skulle uppstå.

– Vi arbetar för trygga förlossningar i Stockholms län. Jag ser gärna initiativ för att öppna fler förlossningskliniker, men förlossningsvården är en form av akutsjukvård där vi ställer höga krav på patientsäkerheten. Jag litar på att förvaltningen med sin kompetens har gjort en korrekt bedömning, säger barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) till tidningen.

Hon påpekar att ansökan strikt bedöms utifrån förfrågningsunderlaget, där det framgår att en ny förlossningsklinik måste ha tillgång till anestesi och intensivvård.

Stora behov

I Stockholm är behovet av nya förlossningskliniker stort. Förlossningsvården i länet har under de senaste åren kantats av problem med att kunna erbjuda tillräckligt med platser för födande mammor.

Först för en månad sedan, efter år med slitna lokaler och en ohållbar arbetsmiljö, invigdes de nyrenoverade lokalerna på förlossningen vid Södersjukhuset. Södra BB på samma sjukhus avvecklades redan i fjol.

I maj förra året stängde den privata förlossningskliniken BB Sophia, av ekonomiska skäl. Dessförinnan hade kliniken fått hård kritik från Inspektionen för vård och omsorg efter att en tidigare frisk 38-åring drabbades av cirkulationskollaps i samband med att hon födde sitt första barn på BB Sophia. Några dagar senare avled hon.