Belastningen har varit särskilt stor de senaste dagarna, vilket lett till långa väntetider vid Visby lasarett. Men det är bara i ett fåtal fall som akutmottagningen har behövt bistå med avancerad hjälp, konstaterar Region Gotlands smittskyddsläkare och verksamhetschefer på sjukhuset.

Förutom att vården belastas i onödan poängterar de att man riskerar att sprida sitt virus till andra som sitter i det överfulla väntrummet.

På regionens hemsida ger de nu allmänheten några konkreta råd att förhålla sig till vad gäller influensa. Bland annat står det att hög feber inte alltid behöver kontrolleras, så länge man kan andas utan problem och får i sig dryck.

I stället trycker de på egenvård, bland annat i form av receptfria läkemedel. Influensa och andra virussjukdomar läker ut spontant men febern kan kvarstå i tre till fem dagar och hostan kan pågå länge.

För de med bakomliggande sjukdom kan influensan bli svårare att klara av på egen hand och om man försämras under sjukdomen kan det tyda på en komplikation, som exempelvis lunginflammation. I det läget bör man söka vård och då i första hand på sin vårdcentral.