Karriärvägar för forskande vårdpersonal har varit en prioriterad fråga för Sahlgrenska universitetssjukhusets sjukhusdirektör, Ann-Marie Wennberg, som själv är läkare och professor.

– Jag började här i september förra året och sedan dess har jag gjort allt jag kan för att driva frågan framåt. Forskares kompetens har inte tagits tillvara som den borde och det är viktigt, både för att de ska bli uppmärksammade och för att kompetensen behövs i vården, säger hon.

Inte några tjänster

Drygt 120 medarbetare kan komma i fråga för nya titlar som översjuksköterska, överbarnmorska eller överbiomedicinsk analytiker. Det innebär att de uppfyller kriterierna för att söka titlarna. För sjukhusdirektören understryker att det inte är frågan om några tjänster.

– Frågan om vi ska införa nya tjänster fortsätter vi att diskutera. Än så länge handlar det om titlar som våra disputerade medarbetare kan söka, säger Ann-Marie Wennberg.

En av dem som kommer att söka titeln överbiomedicinsk analytiker är Helena Barreto Henriksson, vid institutionen för kliniska vetenskaper. För sju år sedan disputerade hon med en avhandling som bland annat handlade om stamcellspopulationer i ryggdiskområdet.

Hon har suttit med i det FoU-råd på sjukhuset som har haft som ett av sina mål att skapa nya karriärvägar för medarbetare med medellång vårdutbildning.

– Det är väldigt glädjande att det här gick igenom. Det kommer att innebära att varje yrkesgrupp blir mer synlig och att fler forskare stimuleras att stanna kvar på sjukhuset, säger hon.

Ett bra första steg

Helena Barreto Henriksson ser titlarna som ett bra första steg mot inrättande av tjänster. En titel speglar trots allt vad man gör, anser hon.

– I min tjänst ingår redan forskning så för mig personligen kanske inte en ny titel innebär någon stor förändring, men för sjukhuset i stort tror jag att det här innebär mer vind i seglen för forskningen. Det ökar möjligheterna att skapa nya behandlingsmodeller.

Så var det frågan om lön. Vad säger sjukhusdirektören – kommer lönen för en disputerad biomedicinsk analytiker med många års klinisk erfarenhet ta ett rejält skutt uppåt?

– Det är en fråga jag inte vill ge mig in i ännu. Men jag kan säga så mycket som att vi ska försöka likställa höjningen med den som gäller för läkare som får titeln överläkare, säger Ann-Marie Wennberg.