Det är idag bara tre regioner – Gotland, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen – som inte infört möjligheten för patienter att logga in i e-tjänsten Journalen och läsa sin egen journal. I alla övriga 18 landsting och regioner finns nu Journalen.

Varje dag loggar cirka 20 000 personer in för att läsa sin journal och nu är det en miljon personer som har använt e-tjänsten, skriver Inera i ett pressmeddelande. Inera är landstingens och regionernas samverkansorgan för e-hälsa.

Avsikten är att patienterna ska känna sig bättre informerade och mer förberedda när de besöker vården. Målet är också att det ska öka patientsäkerheten.

– Patientsäkerhet är ett av de starkaste skälen till införande av journal via nätet. Tjänsten gör det möjligt att följa sin behandling, läkemedel, utredningar, remisser med mera och innebär därför en viktig säkerhetskontroll. Genom att få tillgång till sin journal via nätet får patienten bättre och snabbare överblick över sin situation, säger Peter Augustinsson, chefläkare på Patientsäkerhetsenheten vid landstinget i Sörmland.