För att lösa bristen på sjuksköterskor och undvika kostsamma bemanningsföretag anställde Ystads lasarett för ett år sedan polska sjuksköterskor.

Då startades svenskundervisningen i Polen och målet var att de i december 2016 skulle kunna arbeta självständigt med svensk legitimation i Ystad. Men det har inte gått att nå språkkraven så fort, skriver Skånska Dagbladet.

Valts ut i Polen

– Det har inte alls blivit som det var tänkt, vi får vara glada om någon är klar innan sommaren, säger Anna-Lena Modigh, huvudskyddsombud på Vårdförbundet på Ystads lasarett till tidningen.

Enligt Skånska Dagbladet rör det sig om sju polska sjuksköterskor som valts ut noggrant i Polen.

Höjt språkkraven

Socialstyrelsen har höjt språkkraven för sjuksköterskor med utbildning från EU. De behöver nu också klara tester för den så kallade C1-nivån, precis som sjuksköterskor från länder utanför EU. Tidigare kunde verksamhetschefer avgöra om språkkunskaperna var tillräckliga för sjuksköterskor från länder i EU och EES.

Att behärska svenskan och klara språktestet har varit svårare än ledningen trodde vid rekryteringen. Sjuksköterskorna introducerades och anställdes som undersköterskor på sjukhuset i maj förra året. De arbetar nära en mentor och studerar svenska på SFI en dag i veckan.

Både resurs och belastning

Men språket är fortfarande bromsklossen för att få svensk legitimation och kunna jobba självständigt enligt Vårdförbundet.

– De måste vara mer ute i verksamheten och prata mer för att förbättra svenskan. Därför går de fortfarande utöver ordinarie personal, vilket är positivt som extra resurs, men det innebär också en belastning för den ordinarie personalen som redan sliter hårt.

Extra svenskastudier

Ledningen har nu bestämt sig för att sätta in extra svenskundervisning.

– Språkinlärningen för att nå upp till den nivå som krävs för en sjuksköterskelegitimation har tagit lite längre tid än beräknat. Men samtidigt är det fantastiskt hur de tagit sig an det svenska språket från start, säger Karin Ekelund, platschef på lasarettet i Ystad, till Skånska Dagbladet.

Hon ser det som rimligt att sjuksköterskorna kommer att ha sina legitimationer i maj och då gå in och arbeta självständigt på lasarettets tre medicinavdelningar.

Hyrstopp

Enligt Karin Ekelund har ingen sjuksköterska från bemanningsföretag tjänstgjort på sjukhuset sedan hyrstoppet i september förra året. Under tiden med låg bemanning har antalet vårdplatser dragits ner från 61 till 54.

Men ledningen planerar att kunna öppna vårdplatserna igen under våren.