Sjuksköterskan, anställd vid ett privat vårdföretag i södra Sverige, upptäckte plötsligt att arbetsgivaren hade raderat 85,5 timmar övertid hon hade samlat på sig. När företaget inte ville gå med på att betala för den komptid som sjuksköterskan hade samlat på sig kontaktade hon Vårdförbundet som inledde en lokal tvisteförhandling med arbetsgivaren.

Parterna kom inte överens så frågan togs vidare till centrala förhandlingar. Efter att Vårdförbundet stämt företaget till Arbetsdomstolen har arbetsgivaren gått med på en förlikning, berättar Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin.

Sjuksköterskan får ut sina pengar plus ett skadestånd, enligt överenskommelsen.