Som Vårdfokus tidigare berättat är det stor brist på vårdplatser för de för tidigt födda barnen i hela landet. I Uppsala har det lett till att man tvingats skicka för tidigt födda och deras föräldrar till andra delar av landet eller utomlands.

Neonatalavdelningens nuvarande lokaler är trånga och har för få intensivvårdsplatser. Dessutom har personalen på neonatalkliniken under lång tid pressats för hårt med mycket övertid och med sjukskrivningar som följd. I dagsläget saknas ett stort antal sjuksköterskor.

– Det saknas vårdplatser för tidigt födda barn i hela landet. Det här är en viktig framtidssatsning som ger trygghet för föräldrar och deras barn och samtidigt en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget från sjukhusstyrelsen ska en ny neonatalavdelning byggas med 30 enkelrum med plats för både det nyfödda barnet och föräldrarna. Kostnaden för den nya avdelningen beräknas till 254 miljoner kronor. Det slutliga beslutet om en ny neonatalavdelning tas av regionfullmäktige.

De borgerliga oppositionspartierna reserverade sig mot beslutet och vill att en förstudie med ytterligare kostnadsberäkningar ska genomföras.