– Det värsta är att det inte är arbetsgivaren som tar ansvaret för bristen på personal utan medarbetarna själva. De skjuter över problemen på våra sjuksköterskor och barnmorskor som ständigt och jämt blir uppringda på sina privata telefoner. Även om det är frivilligt är det inte så lätt att säga nej när man vet hur ens kolleger sliter på grund av att det fattas folk.

Det säger Anki Ahlgren, barnmorska och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Har granskat all övertid

Efter signaler från medlemmarna om att de får jobba allt mer övertid, att de saknar tid för återhämtning och att de har svårt att få ut sina inarbetade timmar i ledig tid har avdelningen granskat all övertid som registrerades för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper under 2015, i regionen och i de 49 kommuner som finns i Västra Götaland.

Enligt den uträkning som Vårdförbundet gjort utifrån övertidsstatistiken skulle Västra Götalandsregionen och kommunerna tillsammans behöva anställa 520 heltidsarbetare inom Vårdförbundets medlemsgrupper för att all innestående tid skulle kunna tas ut, 444 i regionen och 76 i kommunerna.

Mest sjuksköterskor och barnmorskor

Sjuksköterskorna och barnmorskorna är de som står för absolut flest övertidstimmar.

Arbetsgivaren, både i Västra Götaland och på andra orter i Sverige, brukar hävda att antalet anställda sjuksköterskor är fler än någonsin förut.

I en debattartikel i lokalpressen ställer Anki Ahlgren och hennes kolleger i styrelsen sig frågan vilket "förut" som menas, och vilken vård det var som bedrevs.

– Patienterna är betydligt sjukare i dag, det är en helt annan vårdtyngd. De "lättare" patienterna existerar inte längre inom den slutna vården, varken på sjukhusen eller i kommunerna, säger Anki Ahlgren.

"Bevisligen för få"

Vårdförbundet anser att övertidssiffrorna tydligt visar att de sjuksköterskor och barnmorskor som finns inte är tillräckligt många.

"Om våra medlemmar måste arbeta så mycket övertid som visas här och sen inte heller har möjlighet att få ut sin inarbetade tid eller semester, då är vi bevisligen för få. Detta måste nu politiker och arbetsgivare förstå och ta till sig", skriver de i sin debattartikel.

– För att klara kompetensförsörjningen måste arbetsmiljön och arbetstiderna bli bättre, arbetsbelastningen minska och lönerna bli mer jämställda, säger Anki Ahlgren.