Femton minuter. Det är så lång tid det tar för ultraljudsbarnmorskan Anette Nyberg att samla in den extra information som behövs för att bedöma om en kvinna riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning under graviditeten. Under de femton minuterna mäter hon två extra flöden i moderns blodcirkulation, undersköterskan tar ett medelartärblodtryck och mamman får svara på några frågor och väga sig.

Svar direkt

Resultatet av de olika undersökningarna matar hon sedan in i databasen Astraia som räknar ut kvinnans individuella risk för havandeskapsförgiftning. Svaret får hon på en gång och informerar kvinnan om det samtidigt som hon ger besked om kub-resultat och beräknat förlossningsdatum enligt ultraljudet.

–-Det är mycket värt om kvinnorna slipper insjukna, jag är glad över att vi kan erbjuda den här möjligheten inom mödravården idag, säger hon.

Anette Nyberg delar sin tjänst som barnmorska mellan Fostermedicin och förlossningen vid Linköpings universitetssjukhus. Hon har sett många mammor och barn drabbats hårt av havandeskapsförgiftning och vilka allvarliga konsekvenser det kan få.

Kombinerar flera metoder

Som Vårdfokus skrivit om tidigare har forskare länge sökt efter en biomarkör i blodet som skulle göra det enkelt att i ett tidigt skede upptäcka om en gravid kvinna riskerar att utveckla havandeskapsförgiftning, så kallad preeklampsi. I stället för att använda ett enda prov har internationell forskning visat att det är möjligt att hitta dessa kvinnor genom att kombinera flera diagnostiska metoder.

I juni förra året började kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Linköping som första klinik i Sverige att genomföra screeeningen. Sedan starten har 814 kvinnor screenats. Av dem har 79 haft ökad risk att få havandeskapsförgiftning och fått profylax med Trombyl till och med vecka 36+0.

Säker behandling

– Det betyder alltså inte att 79 blivande mammor skulle ha blivit sjuka i tidig preeklampsi, men att de haft en ökad risk. Tidig preeklampsi får bara någon procent av de gravida. Men varje fall är viktigt eftersom det ger stor påverkan på mor och barn om man behöver förlösas tidigt. Trombyl minskar risken att insjukna kraftigt, så om man ger det till rätt grupp gör man stor nytta, säger Eric Hildebrand, överläkare vid kvinnokliniken i Linköping och en av initiativtagarna till screeeningen.

Enligt Eric Hildebrand är behandlingen mycket säker såväl för barn som mamma och det ska inte vara några problem med att majoriteten av kvinnorna behandlas i onödan.

– Det finns de som tycker att det vore enklare att behandla alla gravida förebyggande med Trombyl, men vi vet från tidigare studier att följsamheten ofta blir sämre då, säger Eric Hildebrand.

Uppskattas av mammorna

För Anette Nyberg och hennes kolleger på Fostermedicin har den nya undersökningen inneburit en hel del internutbildning och bilder som skickats till London för godkännande innan de blivit certifierade. I dag är nio barnmorskor certifierade att utföra undersökningen, samtliga i Östergötland, och snart kommer även ultraljudsbarnmorskorna i Norrköping att ha gått utbildningen.

– Visst har det inneburit en del extrajobb som alltid vid förändringar, men jag gillar det. Det måste man göra om man ska arbeta i vården. Eftersom det är en ny rutin så har vi haft lite problem i början, till exempel kring bokningslogistiken, det får man räkna med. Besöken tar nu sammanlagt en timme istället för 30 minuter, men det är ingen som har klagat. De allra flesta kvinnor känner någon som har drabbats av havandeskapsförgiftning och är tacksamma om det kan förebyggas.