– Läkare ska arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att då använda antibiotika med risk för ökad resistensutveckling snarare än att skapa bättre villkor för sjuksköterskor finner jag djupt oroväckande, säger Vårdförbundet ordförande Sineva Ribeiro.

Det var Dagens Nyheter som i går avslöjade att läkarna på en av sjukhusets avdelningar i ett mejl från chefen uppmanas att ersätta flera av de antibiotika som vanligtvis används med Rocephaplin, som är ett så kallat bredspektrum.

Det senare behöver bara ges en gång per dygn, till skillnad mot de andra som måste administreras tre gånger. Som orsak anges sjuksköterskebristen, de sjuksköterskor som finns hinner inte med att ge läkemedlen så ofta som de skulle behöva.

Efter all kritik backade Danderyds sjukhus i dag från rekommendationen att ersätta vissa av antibiotikaläkemedlen med ett bredspektrum.

Inom vården försöker man i möjligaste mån undvika bredspektrumantibiotika eftersom dessa driver på utvecklingen av antibiotikaresistens.

Förutom Vårdförbundet har även Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare reagerat på beslutet.

I gårdagens DN förklarar ordföranden för Strama, Stephan Stenmark, att målet med antibiotika alltid måste vara att ge den bästa tillgängliga behandlingen för att motverka resistens.

– I stället bryter man mot regler och målsättningar genom att ge en onödigt bred behandling med Rocephalin, säger han till tidningen.

Samtidig säger han sig ha förståelse för att man gör på det här sättet under en kort period.

– Men långsiktigt måste man lösa tillgången på sjuksköterskor, göra så att det blir tillräckligt attraktivt att jobba på våra akutsjukhus, säger han.