– Förhoppningen är att tekniken kan förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal och svårt brännskadade patienter. Med ökad förståelse för patientens tillstånd och vårdbehov kan den även bidra till snabbare återhämtning, säger Marie Lindblad.

Hon är forskningssjuksköterska på Akademiska sjukhusets brännskadecentrum och ansvarig för en studie där i första hand tio patienter är tänkta att ingå.

Tekniken, som kallas eyetracking, innebär att patienten kommunicerar med hjälp av ögonen i stället för att peka på en skärm. På skärmen får patienten titta på bilder som exempelvis visar en toalett, ett glas vatten eller en smärtskala. Patientens ögonrörelser registreras av en kamera i datorn samtidigt som en röst säger "jag är törstig" eller "jag har väldigt ont" etcetera.

Eyetracking har testats inom intensivvården på flera ställen i Europa, bland annat på sjukhus i Italien och Frankrike. I Sverige blir det första gången som tekniken prövas på patienter och brännskadade som får intensivvård.

Inom brännskadevården är kommunikation mellan patient och personal en extra utmaning. Skadorna gör att patienterna ofta inte kan eller får använda sina händer. Att använda papper och penna, ett tangentbord eller en vanlig läsplatta är då inte möjligt.