Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag-tarminfektion som drabbar nästan alla barn i Sverige en eller flera gånger före fem års ålder. Det vaccin som finns ger ett gott skydd och används i många länder världen över.

Folkhälsomyndigheten har nu vridit och vänt på frågor om vaccinets säkerhet, samhällsekonomiska och etiska aspekter samt lyssnat på remissinstanser. Så gott som samtliga var mycket positiva till att barn vaccineras mot rotavirus.

Folkhälsomyndigheten har därför lämnat över beslutsunderlaget till regeringen som fattar beslut om vaccinet ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet.