Evidensbaserad vård innebär att man försöker använda bästa möjliga kunskap när man väljer utredning och behandling. I praktiken innebär det att man samlar ihop alla studier som gjorts inom ett visst område, väljer bort studier som inte besvarar frågan eller är av dålig kvalitet, för att sedan analysera materialet och sammanfatta resultatet i form av en systematisk översikt. Ett av det mest aktade instituten i det här sammanhanget är Cochrane-biblioteket.

Sveriges bidrag litet

Enligt en debattartikel i Dagens Nyheter är Sveriges bidrag till Cochranes forskningsöversikter nästan obefintligt. Endast 0,1 procent av forskningsöversikterna och bara 6 procent av de nordiska översikterna har kommit från Sverige. Bakom debattartikeln står bland andra  sjuksköterskan och filosofie doktorn Åsa Audulv vid Mittuniversitetet.

Tidigare har Sverige haft en nationell prenumeration på den on-linetidskrift som ges ut av Cochrane, så att medborgarna, inklusive vårdpersonal, haft gratis tillgång till den. Enligt artikelförfattarna har denna avslutats i syfte att spara pengar.

Öpnna filial i Sverige

Nordiska Cochrane-centret i Köpenhamn har filialer i Norge, Finland, Polen och Ryssland och är på väg att öppna en filial i Sverige, "Cochrane Sweden", med stöd från Region Skåne, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

"Den kan bli guld värd för svenska patienter och leda till att forskningsresultat fortare implementeras i vården", skriver de tre samtidigt som de beskriver hur svenska finansiärer av forskning hittills varit ointresserade eller rent av fientligt inställda till systematiska översikter.

I debattartikeln föreslår de att:

  • Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer måste lämna sin negativa syn på systematiska översikter och i stället stödja arbete med systematiska översikter och "Cochrane Sweden".
  • De flesta kliniska doktorsavhandlingar bör börja med ett delarbete som är en systematisk översikt av forskningsområdet.
  • SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, bör ges anslag för att återuppta sin avbrutna nationella prenumeration på Cochrane så att det återigen kan nås från alla internetanslutna datorer i Sverige.