Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala annonserar om ett erbjudande för sjuksköterskor att gå specialistutbildning med studielön. De som vill bli intensivvårds- eller operationssjuksköterskor får behålla hela sin grundlön under utbildningen. Men de som vill bli specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdom, psykiatri och anestesi erbjuds 75 procent av sin grundlön som studielön.

Akademiska har svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor. Störst är behovet av intensivvårds- och operationssjuksköterskor. Vårdförbundet i Uppsala har flera år försökt få landstinget att skriva ett kollektivavtal om akademisk specialisttjänstgöring, AST. Det skulle innebära en anställning med rätt att gå en specialistutbildning och samtidigt ha full lön och behålla andra avtalade rättigheter, som semester och övertidsersättning.

Hoppas på AST

Intresset för AST har dock varit svalare i Uppsala än i andra landsting och kommuner. Men det i nya centrala avtalet om bland annat nattarbetstid förbinder sig arbetsgivarsidan att göra satsningar på AST.

– Intresset har ökat här i Uppsala på sistone och jag hoppas vi har ett AST-avtal till hösten. Vi har en pågående dialog både med politiker och landstingsledningen, säger Madeleine Grenå, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.

Binder sig för två år

Hon menar att det Akademiska sjukhuset nu erbjuder är sämre än AST är eftersom det bara utgår deltidslön vid flera av utbildingarna. Dessutom är hon kritisk till att arbetsgivaren binder upp studenterna i två år.

– Vi gillar inte det alls. De skulle tjäna på att inte binda upp dem och istället visa goodwill. Att satsa på att utbilda specialistsjuksköterskor, men låta dem själva välja var de vill arbeta skulle stärka varumärket. Jag tror inte att de skulle lämna sjukhuset om de får en känsla av att arbetsgivaren vill satsa på dem.

Måste löna sig

Madeleine Grenå poängterar att Akademiska universitetssjukhuset har ett mycket stort behov av specialistsjuksköterskor på grund av den högintensiva vården som ges och anser att man måste satsa för att lyckas rekrytera sjuksköterskor till utbildningarna.

– Det har varit svårt att få sökande till utbildningarna tidigare. Det finns flera orsaker där en är att det inte lönat sig. Endel har fått behålla sin tidigare lön eller har bara fått en liten höjning efter utbildningen.

Akademiskas nya utbildningssatsning ger möjlighet för 42 sjuksköterskor att gå vidareutbildning. HR-direktören Lena Hadad hoppas på ett stort intresse.

Varför kräver ni att sjuksköterskorna ska att arbeta kvar i två år, börjar inte det bli förlegat i dagens bristsituation?

- Det är ett upplägg som är etablerat här och från i år kan man ansöka på förhand till den arbetsplats man vill jobba på efter avslutad specialistutbildning, säger Lena Hadad.