Den svenska registerstudien med över en halv miljon deltagare publiceras i dag av forskare vid Karolinska institutet i Stockholm i den vetenskapliga tidskriften Jama Psychiatry.

För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnet senare i livet. Det gäller även kvinnor som är kraftigt överviktiga. 

För lite mat sätter spår i hjärnan

Även om schizofreni och andra icke affektiva psykossjukdomar delvis är genetiskt betingade kan även miljön spela in. Vintern 1944-1945 var svälten stor i Nederländerna. Flera decennier senare skulle det visa sig att risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar var fördubblad hos de barn som föddes av svältande mödrar under den här perioden.

I den svenska studien bekräftas hur för lite mat kan påverka hjärnans utveckling även i samhällen där det inte råder svält. Genom att analysera data från det svenska nationella hälsoregistret har de studerat hur näringsintaget hos gravida kvinnor som födde barn mellan 1982 och 1989 påverkade barnens mentala hälsa senare i livet.

För kvinnor som hade haft en mycket låg viktuppgång, mindre än åtta kilo för normalviktiga kvinnor, var risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykoser hos barnen 30 procent högre jämfört med om viktuppgången hade varit normal.

Riktlinjer för ideal viktuppgång

Även för överviktiga och mödrar med fetma sågs ett liknande samband. En viktökning på mindre än fem kilo ökade risken för icke-affektiva psykossjukdomar hos barnet.

– De rådande riktlinjerna kring ideal viktuppgång har fördelar som inte bara handlar om att förebygga komplikationer under graviditet, som graviditetsdiabetes eller förlossningskomplikationer som kejsarsnitt. Riktlinjerna har positiva effekter för barnet under flera decennier, säger forskaren Renee Gardner i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Social press att inte gå upp i vikt

Även i välnärda och rika länder som Sverige kan vissa kvinnor ha svårt att gå upp i vikt under graviditeten.

– Det kan finnas medicinska förklaringar, men det skulle också kunna bero på social press som kräver att mammor ska "behålla sin kropp" även när de är gravida. Därför är det viktigt att fortsätta förespråka medicinska riktlinjer för viktuppgång under graviditeten, säger Renee Gardner.

Forskarna fann inga samband mellan för hög viktuppgång och risken för icke-affektiva diagnoser hos barnet.