RSV är en sjukdom som brukar vara mycket spridd ungefär vartannat år. Att det efter förra årets milda säsong nu blir många fall är därför inget som förvånar Folkhälsomyndigheten. För två år sedan var det också en säsong med många fall, sammanlagt 5 000, innan aktiviteten klingade av i mars.

Respiratoriskt syncytial virus, RSV, är en vanlig orsak till luftvägsinfektion. Den liknar oftast en vanlig förkylning, men små barn, och framför allt spädbarn, kan bli svårt sjuka och ibland behöva sjukhusvård. Även äldre personer och andra infektionskänsliga personer kan drabbas hårdare av en RS-infektion.