Enkäten genomfördes i början av veckan efter larmet om att barn och unga på sociala medier berättar om sina planer på att ta sitt liv och att några redan gjort det. Frågorna gällde om kommunerna och stadsdelarna har kännedom om genomförda, försök till, samt planer på självmord bland ensamkommande barn.

Resultaten visar att situationen är allvarlig, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. De svarande har kännedom om tre självmord och ytterligare 68 försök till självmord under 2016 och 2017. Drygt hälften av dem känner till att det finns självmordsplaner bland de ensamkommande.

Rundringningen visar också att det finns en koppling till asylprocessen. Det anser även de representanter för barn- och ungdomspsykiatrin som Socialstyrelsen har haft kontakt med de senaste dagarna. Barnen är rädda för att utvisas, men också för vad som ska hända när de fyller 18 och riskerar att förlora rätten till både plats på hem för vård eller boende, HVB, och god man.