År 2015 dog över 1 000 personer som var 65 år eller äldre av orsaker relaterade till alkohol. Det är en ökning med drygt 40 procent jämfört med hur många äldre som dog av alkoholrelaterade skador för ett och ett halvt decennium sedan.

Samtidigt minskade dödsfall kopplade till alkohol bland dem som var yngre än 65 år.

Siffrorna redovisas i en rapport om vård och omsorg om äldre som Socialstyrelsen publicerar i dag (se länk intill denna artikel).

Antalet män som dör på grund av alkoholmissbruk är betydligt högre än antalet kvinnor. Av de 1 000 som dog av alkoholskador under 2015 var endast 99 kvinnor. Men ser man till ökningen var den störst hos kvinnorna, 125 procent sedan 2001.

I den specialiserade öppenvården har kvinnor mellan 65 och 84 år som får vård för sitt alkoholmissbruk fördubblats under de senaste tio åren.

Flera tidigare studier har visat att alkoholkonsumtionen bland dem som är 65 år eller äldre ökar. Varför är oklart, men i rapporten lyfter Socialstyrelsen fram några möjliga orsaker:

  • Den generation som nu pensioneras var unga under 60- och 70-talen när förhållningssättet till alkohol var tämligen liberalt.
  • De äldre i dag har bättre köpkraft, vilket generellt tenderar att leda till ökad alkoholkonsumtion.
  • Tillgängligheten till alkohol är betydligt större i dag jämfört med för bara 10-15 år sedan.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen. När man blir äldre kan kroppen påverkas annorlunda av alkohol. Det kan också finnas risker för att alkoholen reagerar med mediciner man tar, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Ofta är det personalen på äldreboendet eller inom hemtjänsten som först ser tecknen på missbruk. Men Socialstyrelsens senaste kommunundersökning visar att bara en tredjedel av hemtjänstverksamheterna och de särskilda boendena har rutiner för vad man gör om man misstänker eller upptäcker att någon är beroende.