Utredningsarbetet och ämnesområdet livsmedelsburen smitta utvecklas och förändras ständigt med ny metodik inom exempelvis mikrobiologi och i vägledningar.

Handboken är framtagen i samarbete mellan flera olika myndigheter.

Genom att handboken finns tillgänglig digitalt kommer innehållet att uppdateras i takt med att ny kunskap tillkommer. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ansvarar för detta och för att innehållet är kvalitetssäkrat.

Om du laddar ner Kontrollwiki som app kan du även nå handboken offline när internet inte finns tillgängligt.

I en tidigare version av denna artikel angav vi att titeln på den nya handboken var Kontrollwiki. Detta var fel, handboken ligger däremot på Livsmedelsverkets webblats Kontrollwiki.