Sahlgrenska universitetssjukhusets sjukhusdirektör, Ann-Marie Wennberg, är nöjd. Sjukhuset har länge velat underlätta för medarbetare med doktorsexamen att göra karriär eftersom brist på karriärmöjligheter gör att de söker jobb utanför sjukhuset. Nu hoppas hon att forskare ska stimuleras att stanna så att deras forskning kommer vården till godo.

De nya karriärvägarna omfattar, förutom Vårdförbundets professioner, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, audionomer, logopeder, dietister, psykologer och socionomer. För att komma i fråga för de nya titlarna krävs, förutom en doktorsexamen inom ett vårdvetenskapligt område, minst sex års klinisk tjänstgöring, pedagogisk universitetsutbildning och att man är kliniskt verksam.

Lönen kommer att höjas

Med utnämningen följer också en löneförhöjning. Enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska universitetssjukhuset är det ännu inte klart med hur mycket lönerna höjs, men samma policy som gäller ersättningen till överläkare kommer att gälla.

– Även tillsättningen kommer att ske på samma sätt som för överläkarna. Verksamhetscheferna nominerar årligen medarbetare till respektive områdeschef som sedan fattar beslutet, säger Ann-Marie Wennberg.

Även på Sahlgrenska akademin är man positiv till satsningen på nya karriärvägar.

– Att alla professioner har samma struktur när det gäller akademiska titlar kommer med all säkerhet att utveckla vården och gör förhoppningsvis att fler som disputerat ser en möjlighet att arbeta kvar i vården och samtidigt ha en anknytning till akademin, säger Ingela Lundgren, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.