Vården fortsätter att halka efter i digitaliseringen, visar en granskning som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

Landstingen satsar lika stor andel av sin budget på it som man gjorde 2004. Och det blir inte mer 2017. Trots uppstart av digitaliseringsprojekt på flera håll ökar budgeten endast i ett fåtal landsting. 15 av 21 it-chefer uppger till Dagens Samhälle att budgeten inte räcker till nyutveckling av e-hälsa.

Men brist på pengar är inte det enda problemet. It-cheferna efterlyser nya arbetsformer och ledningsstrukturer, kompatibla och standardiserade datasystem och att juridiken anpassas till den nya verkligheten.

– I dag har vi till och med begränsade möjligheter att göra så förhållandevis enkla saker som att skicka detaljerade sms-påminnelser inför läkarbesök eller sätta upp konsultationer via video. Det anses för osäkert ur integritetssynpunkt, säger Staffan Johnson, it-chef i Region Gävleborg.

Läs hela granskningen här.