Det visar en doktorsavhandling som skrivits av barnläkaren Johan Kaarme vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I denna visar han att vart femte förskolebarn i Uppsala mumera är bärare av ESBL-bildande tarmbakterier.

Eftersom studien är genomförd utan vetskap om barnens identitet eller möjliga riskfaktorer går det inte att säga vad som ligger bakom den kraftiga ökningen. Å andra sidan är det känt att både MRSA och ESBL ökat kraftigt inom hela befolkningen. Förr spreds bakterierna i huvudsak på sjukhusen mellan patienterna. Så är det inte längre. I dag sker den största spridningen i samhället, utanför hälso- och sjukvårdens domäner.

Förekomsten av resistens var inte var kopplad till några speciella delar av Uppsala. Förskolor med hög mängd ESBL finns spridda över staden. På vissa förskolor hittades nästan inga resistenta stammar alls, på andra var upp till 45 procent av barnen bärare av ESBL-bildande bakterier.

Det är oklart hur spridningen sker inom förskolorna, men på flera förskolor delar barn samma resistenta bakterier, vilket kan bero på att de har smittat varandra.