Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland har tecknat ett avtal med Vänersborgs kommun om sänkt veckoarbetstid. Sjuksköterskorna i kommunen får sin arbetstid sänkt från 38,25 till 37 timmar i veckan. 

Samtidigt får medlemmar som arbetar natt i Vänersborgs kommun sin arbetstid sänkt från 36,20 till 33,20 timmar i veckan. Ändringarna träder i kraft senast den 1 maj i år.

Marianne Brindbergs, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland, säger till Vårdfokus att det är en värdebeständig förändring och tycker det är en stor framgång, både för medlemmarna, kommunen och Vårdförbundet.

– Sjuksköterskor i kommunen som arbetade natt kompenserades tidigare med att lönetillägg. Nu försvinner det och ersätts med 500 kronor i lönepåslag. Det påslaget ger en löneökning som byggs på i den procentuella löneutvecklingen. Det, och det faktum att arbetstiden sänks med upp till tre timmar i veckan, gör att vi ser förändringen som värdebeständig, säger Marianne Brindbergs.

Knäckfråga i förhandlingarna

Arbetstiderna vid nattarbete i kommunerna var en av de svåra frågorna i Vårdförbundets förhandlingar med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Det arbetstidsavtal som skrevs under i slutet av förra året omfattade inte medlemmar i kommunerna som arbetar enbart natt.

Vårdförbundet och SKL kom i stället överens om att kartlägga hur villkoren ser ut för nattarbetare i kommunerna. Målet är att få till bättre förutsättningar för framtida diskussioner om arbetstidsförkortning och hälsosamma arbetstider i kommunerna, även för dem som arbetar enbart natt.

– Nu blir det ett viktigt arbete lokalt att försöka förhandla fram lika bra villkor i kommunerna och försöka få kommunerna att ansluta sig till det centrala avtalet, sa Annelie Söderberg till Vårdfokus i samband med att det nya avtalet slöts.

Upprinnelsen till det nya avtalet med Vänersborg är att kommunen tog över en verksamhet från en privat entreprenör där de anställda redan hade ett lägre veckoarbetstidsmått. Arbetsgivaren tog initiativ till förhandlingarna som ledde till att de villkoren ska gälla samtliga sjuksköterskor i kommunen.