Det var i samband med en stickprovskontroll i höstas som de felaktiga löneutbetalningarna upptäcktes. Då visade det sig att samtliga sjuksköterskor på operationsavdelningen vid Mora lasarett fått ut ett högre lönetillägg än vad de skulle haft. Vad som ligger bakom felet är inte helt klarlagt, men enligt Vårdförbundets Anna Karin Fillman handlar det om en felräkning av 24/7-tillägget som är ett ensidigt arbetsgivartillägg. 

Orsaken utreds

– Det är för tidigt att säga säkert vad som ligger bakom, men det verkar som att sjuksköterskorna har fått för hög ersättning. Det är ett ganska komplicerat avtal och kanske har det blivit någon felaktig uträkningen som lett till att de fått för hög ersättning i förhållande till utförd nattarbetstid, säger Anna Karin Fillman.

Hur mycket pengar som felaktigt betalats ut är också oklart. Enligt en artikel i Dalademokraten i dag handlar det om 1,2 miljoner kronor totalt, men det är en summa som Anna Karin Fillman inte känner till.

Enligt uppgifter till Vårdfokus har den ansvarige chefen sagt upp sig på egen begäran. Under torsdagen höll verksamhetsledningen ett första möte tillsammans med representanter för HR, sjuksköterskorna och Vårdförbundet för att reda ut situationen. 

Agerat i god tro

– Vi måste sätta oss ner och noggrant gå igenom operationssjuksköterskornas scheman och försöka ta reda på vad som blivit fel. Det är en olycklig situation som sjuksköterskorna hamnat i och dessutom har de förlorat sin chef. Enligt divisionschef Tomas Ryman kommer sjuksköterskoran inte bli återbetalningsskyldiga eftersom de inte var medvetna om att det varit fel på deras löner. Vi behöver också se till att de får bra scheman med rätt ersättning, säger Anna Karin Fillman.

Vårdfokus har försökt att nå divisionschef Tomas Ryman för en kommentar utan resultat.