– Det är jätteroligt och känns hedervärt. Det visar att vårt arbete de senaste åren har synts, säger en sprudlande glad Cecilia Olsson.

Hon är ordförande i föreningen Sjuksköterskor i cancervård och är den som kommer att representera föreningens cirka 800 medlemmar när hon på lördagen åker till Stockholm för att ta emot utmärkelsen i samband Världscancerdagen.

Första gången till sjuksköterskor

Priset delas ut av Nätverket mot cancer som är en paraplyorganisation för landets cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Det är tredje året i rad som hedersutmärkelsen delas ut och första gången som det går till sjuksköterskor.

– Det tycker vi naturligtvis är extra roligt. Och att få en sådan här utmärkelse av patienterna känns som det bästa betyg vi kan få, säger Cecilia Olsson.

Sedan 2010 finns rätten till en fast vårdkontakt i vården inskriven i patientlagen. Även i den nationella cancerstrategin understryks att alla cancerpatienter som så önskar ska erbjudas en fast vårdkontakt på den klinik där patienten vårdas.

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan och ska självständigt kunna bedöma patientens behov. Hen har kompetens inom symtomlindring och ska kunna fungera som ett psykosocialt och existentiellt stöd. När det behövs är det kontaktsjuksköterskans uppgift att snabbt engagera andra professioners kompetens i teamet.

Konferens för kontaktsjuksköterskor

Sjuksköterskor för cancervård anordnade i fjol en kontaktsjuksköterskedag som lockade cirka 270 sjuksköterskor från hela landet. Dagen innehöll presentationer av forskning, kontaktsjuksköterskans roll och funktion, vikten av att arbeta personcentrerat och att hela tiden se personen bakom patienten.

Patienter, kliniskt verksamma sjuksköterskor och forskande sjuksköterskor fick visa på fördelarna och möjligheterna med uppdraget, men också vilka utmaningarna är.

– Som förening försöker vi göra allt för att det ska bli så bra som möjligt. Därför driver vi kravet att kontaktsjuksköterskorna ska vara specialistutbildade. Annars finns risken att vårdgivarna ser dem som något av en "quick fix". Att självständigt kunna stödja din cancerpatient genom hela vårdkedjan kräver att du har rätt kompetens och förutsättningar för uppdraget, säger Cecilia Olsson.