Precis som vid många andra utbildningar varierar närvaron vid föreläsningarna på sjuksköterskeprogrammet. Ibland är bara 20 procent av studenterna där. I början av kurserna är närvaron dubbelt så hög som i slutet.

– Att studenterna väljer bort att delta i undervisningen har väckt funderingar kring vilken roll den har. Därför ville vi ta reda på hur kopplingen mellan närvaro och resultat egentligen ser ut, säger Åsa Rejnö, universitetslektor och forskare vid institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst i ett pressmeddelande.

Hennes studier av hur närvaron påverkar resultatet på tentorna vid första examinationstillfället visar att det lönar sig att delta i undervisningen.

Omtentor tar tid

Studenter som deltar i 75 procent av föreläsningarna klarar sina tentor vid första tillfället i mer än 75 procent av fallen. Av dem som går på 25 procent av föreläsningarna klarar ungefär hälften av tentorna. Det innebär att mycket tid går till att skriva omtentor – och till att rätta dem.

Åsa Rejnö tycker det är bra att närvaro vid undervisningen spelar en viktig roll för studieresultaten.

– Genom att gå på föreläsningar kan studenterna applicera sina kunskaper och sätta in det som står i kurslitteraturen i ett praktiskt sammanhang. Vi ger dem konkreta exempel från vården och delar med oss av yrkeserfarenheter som inte går att läsa sig till, säger hon.

Vill öka närvaron

Resultatet av studien har fått lärare på sjuksköterskeprogrammet att fundera över hur närvaron på föreläsningarna kan öka. Att registrera den är ett sätt, att förbättra föreläsningarna skulle kunna vara ett annat.

361 sjuksköterskestudenter har deltagit i studien, som också visar att studenter mellan 28 och 30 år oftare än yngre studenter deltog i undervisningen. De lyckades också bättre på tentorna. De yngsta studenterna deltog minst och klarade tentorna sämst.