TCO samlar 14 fackförbund, däribland Vårdförbundet. Det senaste årets ökning innebär att TCO nu har 1 382 303 medlemmar.

– Det är ett styrkebesked för den samlade tjänstemannarörelsen. Det ger oss ännu större inflytande och möjligheter att påverka samhället i en riktning som gynnar de breda grupper som TCO-förbunden företräder, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Tappar yrkesaktiva

För Vårdförbundets del ser det mer dystert ut. I december 2016 var antalet medlemmar 113 932, vilket är en minskning med 259 personer jämfört med samma period året innan. Tappet bromsas av att antalet pensionärsmedlemmar ökade med 768 personer.

För andra året i rad sjunker antalet yrkesaktiva, som är den mest inkomstbringande medlemsgruppen. Under 2015 minskade dessa med 304, och under 2016 var tappet 804 personer.

Antalet yrkesaktiva medlemmar har pendlat under årens lopp. Men sett i ett längre perspektiv handlar det om en nedåtgående trend. Under 2011 fanns det cirka 93 500 yrkesaktiva medlemmar, och nu är det nere i 91 913.

Storsatsar för att vända kurvan

Helena Hagman på Vårdförbundets enhet för kommunikation och medlemsutveckling säger att minskningen av de yrkesaktiva medlemmarna är ett problem. Man ska nu bena ut orsakerna  och försöka hitta lösningar som vänder utvecklingen.

En del problem är välkända, som att många går i pension. Det kan även vara så att medlemmar byter till en privat arbetsgivare och då inte ser värdet av att fortsätta vara medlem, eller ens vet att man kan vara kvar i Vårdförbundet.

– Vi har gjort undersökningar och ser att nöjdheten med medlemskapet har minskat. Det skulle kunna vara en av orsakerna till utträde. Vi har påbörjat ett arbete för att undersöka det närmare. Vi satsar även stort på att komma närmare medlemmarna och bli mer synliga på arbetsplatserna. Men det har vi ännu inte sett resultatet av, säger Helena Hagman.