"Vårdens traditionella roller och hierarkier är uppbrutna". "Jag har en god löneutveckling under hela mitt yrkesliv". "De med högst kompetens arbetar närmast patienten".

Så här fungerar det i framtiden om Vårdförbundets medlemmar får drömma. Kommentarerna ovan är bara tre av 500 skriftliga önskemål och en liten del av alla intryck, förhoppningar och behov som representanter från Vårdförbundet i hela landet samlat på sig och tagit till sig vid olika möten med medlemmar - och nu tar med sig till Stockholm.

Många bidrag

I dag ska medlemmarnas framtidsdrömmar, förbundsstyrelsens tankar och en omvärldsanalys fungera som utgångspunkt för samtal om vad Vårdförbundet vill arbeta med i framtiden. Omkring 100 förtroendevalda har rest till Stockholm för ett stort nationellt möte.

– Först har vi jobbat mycket med insamling. Nu tar vi emot allt som kommit in till avdelningarna och går in i nästa fas och börjar skapa en ny vision, vad vi vill med våra yrken i framtiden och vilka frågor som är viktigast för villkoren, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet som är med och håller i arbetet.

Viktig vision

Förra kongressen fattade beslut om en stor vårdpolitisk idé. Planen är att nästa kongress, våren 2018, ska få klubba igenom två nya stora politiska idéer, en om yrke och en om villkor. Dessutom ska en ny övergripande vision formuleras och fattas beslut om vid nästa kongress – ett arbete som påbörjas i dag.