Svensk sjukvård har kommit långt när det gäller påverkan på klimat, miljö och användande av naturresurser. I stort sett samtliga landsting och regioner erbjuder sin personal utbildning i dessa frågor, och det är numera standard att ställa sociala- och miljömässiga krav vid upphandling av läkemedel. Till skillnad från många myndigheter och kommuner är vårdgivarna dessutom duktiga på att följa upp sina krav.

Det visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort tillsammans med tidningen Aktuell Hållbarhet. Högst rankat är Värmland, med 21,3 av maximala 25 poäng. På bottenplats återfinns Halland med 8,6 poäng. Betygsättningen utgår från enkätsvar samt ett antal uppgifter i databasen Kolada (se faktaruta).

Kartläggingen visar bland annat att sju landsting siktar på att halvera sin energianvändning till år 2030. Dessa är Blekinge, Dalarna, Kalmar, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västmanland och Östergötland. Samtidigt har ytterligare tre vårdgivare nästan lika tuffa krav.

Stad och landsbygd skiljer

I vissa frågor finns en tydlig skiljelinje mellan stad och landsbygd. Mer glesbefolkade län är betydligt bättre på låg antibiotikaföreskrivning och har tydliga mål för telemedicin, som möjliggör att patienter får tillgång på expertkunskap utan att behöva resa långt.

En brist i merparten av landstingen och regionerna är den stora förbrukningen av engångsartiklar. Bara en av tre jobbar systematiskt med att övergå till flergångsartiklar där det är möjligt.

En ljusglimt är att användandet av förnybara material ökar. Plasten i engångsartiklarna har hittills huvudsakligen haft fossilt ursprung. Ett positivt exempel, som Vårdfokus skrivit om tidigare, finns i Region Skåne där personalen nu kommer få engångsförkläden gjorda av sockerrör och kalk istället för av oljebaserad plast. De är förvisso 21 öre dyrare, men betydligt mer miljövänliga.

Konferens för miljöintresserade

Nästa vecka, den 15 februari, anordnas för första gången Nordic Conference on Sustainable Healthcare på Münchenbryggeriet i Stockholm. Cirka 400 deltagare och ett 20-tal utställare väntas delta. Konferensen ska bli ett årligt inslag och turnera runt i olika nordiska städer.