När Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, kom överens om ett nytt arbetstidsavtal i december ingick en satsning på specialistjänstgöring, enligt Vårdförbundets AST-modell.

Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, bekräftade då för Vårdfokus att pengar för detta skulle avsättas från professionsmiljarden.

I dag meddelar alltså regeringen att 300 miljoner avsätts för 2017-2018. Specialistutbildning ska framför allt stimuleras inom områden där de nationella behoven är stora. Det gäller till exempel psykiatri, vård av äldre eller inom operation, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

– Kompetensförsörjningen är nyckeln till att förbättra vården och korta väntetiderna. Och specialistsjuksköterskor är en grupp vi har en reell brist på som är allvarlig. Det är därför extra viktigt att vi nu kan bidra till att fler får möjlighet till specialistutbildning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.