Vårdförbundets så kallade AST-modell, där medlemmar som vill specialistutbilda sig får full lön och villkor enligt kollektivavtal under hela utbildningstiden, antas sakta men säkert av allt fler landsting, regioner och kommuner.

Senast i raden som kommit överens med förbundet om att införa modellen är landstinget i Västernorrland. I ett första steg omfattas sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig inom onkologi. Men diskussioner förs även om att de som vill gå barn- och psykiatriutbildningarna ska omfattas av avtalet.

Så sent som i förra veckan tecknade Vårdförbundet ett lokalt kollektivavtal med Region Kronoberg om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

I det så kallade "nattavtal" som Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, nyligen tecknade är man överens om att utbildningsanställningar är en bra väg att gå för att minska bristen på specialistsjuksköterskor.